ความสำคัญของการเสียชีวิตในคนที่เป็นโรคไตวายคือการเกิดผลแทรกซ้อนของโรคไตวาย

ในผู้ที่เป็นไตวายเฉียบพลัน ถ้าการล้างไตไม่ได้เกิดขึ้นได้ภายทันท่วงที จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ แต่หากว่าในคนที่เป็นโรคไตวายเฉียบพลันถ้าล้างไตได้ทัน ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ และสามารถกลับมาเป็นปกติได้ด้วย

ส่วนในคนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังอาการมักจะไม่หาย แต่การล้างไตนั้นจะทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตได้อยู่ได้นานมากขึ้น การคั่งของเสียส่งผลหลายอย่างโดยเฉพาะปัญหาของเรื่องโรคหัวใจ และปัญหาของสมอง ภาวะทางสมองที่ผิดปกติคือจะมีอาการสับสน ชัก ความดันโลหิตสูง ร่างกายจะมีมีภาวะเลือดออกในอวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกายได้ เพราะไตมีหน้าที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดจากไขกระดูก ทำให้มีฮอร์โมนผิดปกติภาวะไตวายเฉียบพลัน ต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วทันท่วงที เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนและอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ เพราะไตวายเฉียบพลันนั้นเกิดจาก

การสูญเสียการทำงานของไตในช่วงเวลารวดเร็ว เกิดการค้างของๆเสีย ทำให้ภาวะความสมดุล สารสำคัญเกลือแร่ กรด ด่าง น้ำผิดปกติถ้ารักษาช้าอาจเสียชีวิตได้ แต่หากแก้ไขและป้องกันได้เร็วจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 

ไตวายเฉียบพลันปัญหาหลากหลายพบได้จากหลายสาเหตุ เช่น

1.การอุดตันทางเดินปัสสวะเช่นนิ่ว ต่อมลูกหมากโต

2.การรับยาหรือการได้รับสารพิษที่มีผลต่อการทำงานของไตพวกยาแก้ปวด ยาปฏิชีวนะ การซื้อยากินเอง การซื้อยาชุด การซื้อยาสมุนไพรตามท้องตลาดที่ไม่ได้มาตรฐาน การรับประทานยาเกินขนาด การได้รับสารทึบแสงต่างๆ(สารที่ใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยา เพื่อหาความผิดปกติจาการเจ็บป่วย) ยาประเภทต่างๆตามที่กล่าวมามีผลต่อการทำงานของไต หากเรามีความเสื่อมของไตอยู่อาจทำให้มีภาวะไตวายเฉียบพลันได้

3.ภาวะไตอักเสบ

4.ภาวะความดันโลหิตต่ำจนเกิดเกิดภาวะซ๊อค จากการเสียเลือด การขาดน้ำจากเกิดท้องเสียรุนแรง สาเหตุของการติดเชื้อ ภาวะหัวใจวาย หรือภาวะไข้เลือดออก

5.ไตสูญเสียการทำงานอย่างรวดเร็วจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต โรคในระบบทางเดินปัสสาวะ

อาการของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน

กระหายน้ำ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ขาดน้ำ เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก หอบ  ปัสสาวะน้อยกว่า 400  ซีซีต่อวัน

(ในคนปกติจะปัสสวะมากกว่านี้ 3 เท่า)อ่อนเพลีย แขนขาบวมเพราะของเสียคั่ง ปวดศีรษะ

ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต โรคในระบบทางเดินปัสสาวะ การได้รับสารพิษ ผลข้างเคียงจากยา การรับประทานยาเกินขนาด รวมถึงผู้ป่วยอาการหนักจากโรคต่างๆ ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็มีโอกาสที่ไตจะฟื้นกลับมาเป็นปกติได้

การดูแลร่างกายให้แข็งแรงไว้ หรือหาทางป้องกันไม่ให้ตัวเราหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วย และมันสำคัญมากถึงกับป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรง หรือจนถึงป้องกันการเสียชีวิตได้เลยนะคะ การทานอาหารเสริมสุขภาพเพื่อดูแลระบบต่างๆของร่างกายให้แข็งแรง เพิ่มการผลิตเซลล์ใหม่ๆให้ร่างกายหรือแม้กระทั่งการออกกำลำงกายให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนั้นยิ่งจำเป็นมากไม้แพ้การรับสารอาหารดีๆเลยค่ะ

การดูแลป้องกันความเสื่อมของไตด้วยอูมิ UMI ที่มีสารสกัดจากสาหร่ายฟูคอยแดน ทำให้เซลไตได้รับการฟื้นฟูและบำรุงทำให้ไตแข็งแรงทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ